Bạn đang ở mục Trang chủBan Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Email In

 

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3

Lê Từ Bình

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

4

Lê Thị Tuyết Trinh

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

5

Nguyễn Thị Vinh

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

6

Huỳnh Thị Minh Hà

UVBTV, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

7

Lê Thị Kim Chi

UVBTV, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

8

Dương Lê Hồng Thủy

UVBTV,  Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

9

Tô Hồng Nguyên

UVBTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

10

Nguyễn Thị Phương Loan

UVBTV, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

11

Đỗ Văn Định

UVBTV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn

12

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

13

Nguyễn Đức Long

Phó Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

14

Huỳnh Lê Diễm Tuyết

Phó Ban Tổ chức  LĐLĐ tỉnh

15

Lê Thị Ngọc Oanh

Phó Ban Chính sách - PL LĐLĐ tỉnh

16

Nguyễn Thành Thư

Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

17

Lê Thanh Sỹ

Giám đốc TT GDNN Công đoàn Bình Định

18

Trần Hồng Sơn

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Nhơn

19

Trần Thị Khuyên

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Ân

20

Bùi Anh Phong

Chủ tịch LĐLĐ huyện An Lão

21

Võ Thanh Tấn

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Mỹ

22

Trần Văn Quỳnh

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phù Cát

23

Phạm Ngọc Thống

Chủ tịch LĐLĐ thị xã An Nhơn

24

Trịnh Hùng Lân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

25

Cao Thị Chinh

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tây Sơn

26

Đoàn Vũ Cường

Chủ tịch LĐLĐ huyện Vân Canh

27

Nguyễn Văn Sang

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tuy Phước

28

Trần Phan Phi Hùng

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh

29

Cao Quang Vinh

Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh

30

Trần Văn Trương

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh

31

Trần Trọng Triêm

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

32

Phạm Ngọc Hải

Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định

33

Phan Đình Hòa

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh

34

Phan Viết Hùng

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

35

Võ Năm

Phó Giám đốc BHXH tỉnh

36

Phạm Công Đoan

Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh

37

Đặng Công Đức

Chủ tịch CĐCS Cty CP Xây lắp Điện Tuy Phước

38

Nguyễn Thanh Giang

Chủ tịch CĐCS Cty CP Dược - TTB Y tế Bình Định