Bạn đang ở mục Trang chủCông đoàn ngành Y tế tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác và phát động thi đua năm 2017

Email In

Sáng ngày 18.01.2017, Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS các Trung tâm và đơn vị y tế huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Y tế tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 alt

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Nổi bật trong năm 2016, Công đoàn ngành Y tế tỉnh đã tập trung thực hiện tốt việc tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua lao động như: “phong trào lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, phong trào “xanh- sạch- đẹp, phòng chống cháy nổ”, “Thực hiện tốt 12 điều Y đức”, gắn với các cuộc vận động thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"….

Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cán bộ, đoàn viên, CBCCVCLĐ có nhiều sáng kiến cải tiến công tác, đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng trong công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân. Trong năm qua đã có 87 đề tài nghiên cứu khoa học và 9 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đăng ký, trong đó có 2 đề tài được thẩm định và đề nghị tặng Bằng lao động sáng tạo.

Các hoạt động như: công tác kiểm tra, hoạt động tài chính và chăm lo xây dựng cơ sở vật chất của tổ chức công đoàn cũng được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo quyền lợi về việc làm, chế độ chính sách của người lao động. Công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng thường xuyên được quan tâm, trong năm qua toàn ngành đã kết nạp được 470 đoàn viên mới, có 96 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam. Kết quả, năm 2016 Công đoàn Y tế tỉnh được bầu chọn dẫn đầu Cụm thi đua Công đoàn ngành, được đề nghị LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016.

 alt

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho tập thể Công đoàn Y tế tỉnh

Tại hội nghị, Công đoàn ngành Y tế tỉnh đã triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2017. Trong đó, Công đoàn ngành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và ứng dụng tiến bộ KHKT, nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tham gia các phong trào do LĐLĐ tỉnh tổ chức; Tuyên truyền thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ; Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

 alt

Đ/c Trần Văn Trương – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh
khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016

Nhân hội nghị, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho tập thể Công đoàn Y tế tỉnh; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016 và các chuyên đề của LĐLĐ tỉnh; Công đoàn ngành Y tế tỉnh tặng Giấy khen cho 137 tập thể và 780 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và các phong trào thi đua do công đoàn ngành tổ chức năm 2016.