Bạn đang ở mục Trang chủ



Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ LĐLĐ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Email In

Ngày 10.6.2018, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ LĐLĐ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ LĐLĐ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị

Qua giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc phát huy đoàn kết, tích cực tham mưu, xây dựng chương trình, nội dung công tác công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã tập trung vào việc học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động công đoàn thiết thực được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, trong đó có nhiều hoạt động nổi bật được các cấp, các ngành trong tỉnh và các bộ, ngành Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao, như việc tổ chức thành công Tháng Công nhân và Ngày hội CNLĐ hàng năm, tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2017, 2018; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với các đối tác để người lao động được hưởng lợi; tổ chức tốt các hoạt động đưa văn hóa về cơ sở thu hút hơn 5.000 lượt CNVCLĐ …

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ năm 2015 đến nay có 07 lượt tâp thể và 12 lượt cá nhân được khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05. Có 100% cán bộ, đảng viên , CNVCLĐ viết bản thu hoạch tự liên hệ về mình và đăng ký phấn đấu, rèn luyện học tập và làm theo lời Bác, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Thực hiện tốt việc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, năm 2015: 40/48 đảng viên, giám sát 4 đảng viên; năm 2016: 35/49 đảng viên, giám sát 14 đảng viên, kiểm tra 02 chi bộ; năm 2017: 40/51 đảng viên, giám sát 7 đảng viên.