Bạn đang ở mục Trang chủKết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định 5 năm (2009 – 2013)

Email In
Đặc biệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; đồng thời từng bước bổ sung, sửa đổi ban hành các văn bản Luật và văn bản quy phạm pháp luật ngày càng phù hợp với yêu cầu và đi vào cuộc sống của người lao động. Song kết quả thực hiện còn tùy thuộc vào nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp.Vấn đề đặt ra là phải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp liên ngành tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Tháng 5 năm 2009, Ban thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định đã ký kết chương trình phối hợp. Đến nay đã có 11/11 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố đã ký chương trình phối hợp với BHXH đồng cấp. Tập trung tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2009: Số người tham gia BHXH bắt buộc 72.821 người, đến tháng 6/2013 có 84.500 người; Số người tham gia BHYT có 735.197người, đến tháng 6/2012 có 957.000 người; Số người tham gia BHTN có 59.113 người, đến tháng 6/2013 có 70.600 người.Tổng thu năm 2009: 497 tỷ đồng, năm 2010 thu 734,4 tỷ đồng, năm 2011 thu 968,6 tỷ đồng; năm 2012 thu 1.301 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2013 thu 701,3 tỷ đồng. Qua thực tiễn cho thấy thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh đã tăng cường trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình phối hợp giữa BHXH và LĐLĐ tỉnh việc sơ tổng kết, xây dựng kế hoạch cụ thể chưa thường xuyên. Số nợ còn lớn và kéo dài năm 2009 là 33,4 tỷ, tháng 6 năm 2013 là 102 tỷ đồng. Hiện vẫn còn trên 30% lao động đang làm việc trong các thành phần kinh tế thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa được tham gia; tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN thấp so với thu nhập thực tế của người lao động; nhiều doanh nghiệp nợ tồn đọng lớn và kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến giải quyết quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN khi người lao động nghỉ việc. 
Những kết quả đạt được nhờ tiến hành đồng bộ, hiệu quả các giải pháp sau:
1- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật BHXH, các chính sách, pháp luật mới ban hành có liên quan cho CNVCLĐ được chú trọng với nhiều hình thức phong phú như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn tập trung hoặc đến trực tiếp từng cơ sở, hướng dẫn, tư vấn pháp luật, phát hành sổ tay công nhân, phát tờ rơi, áp phích, panô về pháp luật lao động… tổ chức phát hơn 10.000 tờ rơi một số nội dung về Luật BHXH, BHYT, BHTN, Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012… trong các buổi tuyên truyền, Lễ ra quân Tháng Công nhân hàng năm, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của đoàn viên và CNVCLĐ. Ngoài ra, BHXH tỉnh phối hợp tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT thông qua các Hội thi “Giờ thứ 9”, “Cán bộ công đoàn giỏi” do LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức. BHXH tỉnh đã phối hợp LĐLĐ tỉnh và các ngành liên quan tổ chức hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Luật BHXH. Qua đánh giá đã nêu bật những mặt ưu điểm, hạn chế, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật BHXH.
2- Phối hợp tiến hành kiểm tra 237 cuộc thuộc các doanh nghiệp; tham gia giám sát các cuộc của HĐND tỉnh thuộc các doanh nghiệp. Qua các đợt phối hợp thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở các doanh nghiệp, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, thực hiện chế độ, chính sách BHXH đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
3-  BHXH tỉnh đã tiếp nhận 111 đơn thư trong đó thụ lý giải quyết: có 67/111  đơn thư hỏi về các chế độ, chính sách BHXH. Công đoàn đã tư vấn 180 vụ việc, trong đó nội dung về Bảo hiểm xã hội chiếm 33%, giải quyết khiếu tố, khiếu nại BHXH có 15 vụ việc, sau giải quyết khiếu nại buộc chủ doanh nghiệp trả lại tiền nghỉ chính sách thôi việc cho người lao động hơn 1 tỷ đồng.
4- Các cấp công đoàn, trên cơ sở phúc tra chấm điểm phân loại công đoàn cơ sở vững mạnh, kiểm tra các nội dung về việc thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động là một trong những tiêu chí bắt buộc quan trọng để đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh.
5- BHXH tỉnh đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn 09 đơn vị nợ đọng tiền BHXH, BHYT, với tổng số tiền nợ 5,3 tỷ đồng, kết quả đã có 5 đơn vị trả trên 633 triệu đồng.
Để thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2013- 2018, từ nay đến hết năm 2013, hai ngành tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1- Chỉ đạo BHXH và LĐLĐ cấp huyện triển khai Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh giai đoạn 2013- 2018 và ký kết chương trình phối hợp ở cấp mình.
2- Tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH co đối tượng là chủ sử dụng lao động và người lao động ở các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu kinh tế trong tỉnh.
3- Tổ chức đối thoại với người lao động tại huyện Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn nơi có nhiều cụm công nghiệp tập trung đông người lao động.
4. Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động giữa hai bên năm 2014.
                                                                      Th.S. Nguyễn Ngọc Anh
                                                                      Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh