Bạn đang ở mục Trang chủ
Danh bạ điện thoại

Email In
    TT Cá nhân, đơn vị Họ và tên Điện thoại Cơ quan Điện thoại di động Lãnh đạo đơn vị       1  Chủ tịch  Nguyễn Mạnh Hùng 3792366 ...


Vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam

Email In
    “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nh&agr...


Lịch sử Công đoàn Bình Định (1930 - 2000)

Email In
    Lịch sử Công đoàn Bình Định tập 1  Tải tại đây   Lịch sử Công đoàn Bình Định tập 2  Tải tại đây...


Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Email In
    1. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 2. Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh 3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 4. Đ/c Nguyễn Thị Vinh – UV BTV, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh 5. Đ/c Huỳnh Thị Minh Hà – UV BTV, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh 6. Đ/c Lê Từ Bình – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh 7. Đ/c Lê Thị Tuyết Tr...


Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Email In
      Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch   Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tthường trực   Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó chủ tịch   Đ/c Nguyễn Thị Vinh - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức   Đ/c Huỳnh Thị Minh Hà - UV BTV, Trưởng ban Tài chính   Đ/c Lê Từ Bình - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo   Đ/c Lê Thị Tuyết Trinh ...