Bạn đang ở mục Trang chủ


Tổng số văn bản đã đăng : 39

TÌM KIẾM VĂN BẢNSố/ký hiệu Ngày BH Trích yếu Nhóm Download
39/KH-TLĐ 19.09.17 Kế hoạch tổ chức tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại năm 2017 Kế hoạch Tải về
1602/QĐ-TLĐ 15.09.17 Quyết định về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn Văn bản khác Tải về
1437/TLĐ 08.09.17 Quy chế Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017 Văn bản khác Tải về
/ 08.09.17 Bộ tiêu chí Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động năm 2017 Văn bản khác Tải về
/ 08.09.17 Bản đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017 Văn bản khác Tải về
966/CTr-TLĐ 20.06.17 Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng Chương trình Tải về
/ 17.05.17 Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII (sửa đổi, bổ sung) Văn bản khác Tải về
704/HD-TLĐ 12.05.17 Hướng dẫn săp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện Hướng dẫn Tải về
679/TLĐ 09.05.17 Công văn về việc triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim Công văn Tải về
611/HD-TLD 26.04.17 Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở Hướng dẫn Tải về
611 /HD-TLĐ 26.04.17 Hướng dẫn Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở Hướng dẫn Tải về
321/TLĐ 15.03.17 Công văn về việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Hiệp hội Du lịch Công đoàn Công văn Tải về
284/HD-TLĐ 09.03.17 Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" Hướng dẫn Tải về
493/QĐ-TLĐ 09.03.17 Quyết định về việc ban hành quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn Văn bản khác Tải về
04/CT-TLĐ 03.03.17 Chỉ thị của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" trong tình hình mới Văn bản khác Tải về
254/HD-TLĐ 03.03.17 Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Văn bản khác Tải về
251/HD-TLĐ 02.03.17 Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI Hướng dẫn Tải về
217/HD-TLĐ 22.02.17 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các KCN, KCX Hướng dẫn Tải về
166/TLĐ 14.02.17 Công văn về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên Công văn Tải về
132/HD-TLD 07.02.17 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/216 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Hướng dẫn Tải về