Bạn đang ở mục CÁC CHUYÊN ĐỀ Chính sách & Pháp luật Doanh nhân Việt Nam–10 năm một chặng đườngDoanh nhân Việt Nam–10 năm một chặng đường

Email In
Ngày 29/9/2004, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định số 990/QĐ-TTg hàng năm lấy ngày 13/10 hàng năm là : “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.
Trong những ngày này cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và kỷ niệm 10 năm Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -  13/10/2014); nhằm tuyên truyền, động viên, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự lực, tự cường trong sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Các cấp các ngành trong tỉnh tổ chức riển khai các chương trình kỷ niệm như: động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong tỉnh hăng hái tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm với khẩu hiệu “năng suất, chất lượng và hiệu quả cao” phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014, lập thành tích chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và các ngày lễ lớn của đất nước; Vận động các doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Tỉnh đề ra; tổ chức các lớp tập huấn, mời các chuyên gia kinh tế cao cấp ở Trung ương về nói chuyện tình hình kinh tế thế giới và trong nước, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lý Doanh nghiệp và kỹ năng lao động cho công nhân cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp. Công đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp; khen thưởng biểu dương một số Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu và đi thăm, tặng quà những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam13/10.
                
Trong những năm qua, Hội doanh nhân tỉnh Bình Định đã nỗ lực hoạt động vì quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp và cộng đồng; tập hợp đoàn kết và hỗ trợ các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm về quản lý kinh tế, kỹ thuật, mở rộng thị trường nhằm mở rộng hoạt động có hiệu quả của từng doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Hội Doanh nhân đã làm cầu nối các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với thị trường như: tiếp nhận, phản ảnh và đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp nhận ý kiến của hội viên để đóng góp vào các nội dung văn bản dự thảo hoặc đóng góp về chính sách pháp luật có liên quan đến môi trường kinh doanh; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp xúc với các dự án đầu tư và liên danh liên kết làm ăn; tổ chức các chương trình nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin kinh tế, thông tin thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, tổ chức hoặc tham gia triển lãm hội chợ để giới thiệu sản phẩm với thị trường.
Là doanh nghiệp doanh nhân, với mong muốn làm giàu cho doanh nghiệp và góp phần làm giàu cho đất nước, doanh nghiệp doanh nhân luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện kỹ năng, chấp nhận vượt qua mọi gian lao thử thách trên con đường lập nghiệp nhằm đi đến thành công. Tuy nhiên, trong các năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; không phải riêng đối với nền kinh tế đất nước mà còn khó khăn đối với từng doanh nghiệp. Nghị quyết 11 của chính phủ về những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội là đúng đắn và cần thiết, nhưng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do giảm đầu tư công, hạn chế tín dụng, lãi suất tăng, giá cả thị trường nhất là nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng đầu vào đồng loạt tăng cao,…đã gây nên những hệ quả như thiếu việc làm; thiếu vốn cho đầu tư các dự án dở dang và vốn lưu động cho chu kỳ sản xuất kinh doanh; giá đầu vào tăng, kéo theo giá bán tăng nên sản phẩm khó tiêu thụ, tồn kho đọng vốn hoặc dẫn đến kinh doanh thua lỗ; đã khó khăn về vốn lại gặp phát sinh nợ chậm trả đối với lĩnh vực thuộc nguồn vốn đầu tư công, phát sinh tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau của các doanh nghiệp, nợ quá hạn ở các ngân hàng,…Qua thực tế này, các doanh nhân, doanh nghiệp mong muốn rằng, nhà nước cần quan tâm xem xét để có những giải pháp thiết thực kịp thời cứu nguy cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nội lực. Tình hình kinh tế của đất nước và tỉnh còn khó khăn nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu duy trì ổn định và phát triển trong SXKD của từng doanh nghiệp, tin tưởng trong thời gian đến kinh tế xã hội của tỉnh sẽ phát triển ổn định và vững chắc hơn.
Về môi trường đầu tư và kinh doanh, mặc dù lãnh đạo tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới trong điều hành kinh tế cùng với nỗ lực của các sở ngành qua việc tăng cường công tác xúc tiến thu hút đầu tư, qui hoạch và triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế lớn, dự án mũi nhọn của tỉnh, cải cách thủ tục hành chánh, cải thiện môi trường đầu tư,… để thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhưng kết quả chưa cao. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, luôn muốn có cơ hội trao đổi để tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động với các sở ban ngành chức năng của tỉnh và địa phương, nhằm tìm ra các giải pháp cụ thể để có bước chuyển biến mạnh mẽ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng. Như vậy sẽ tạo điều kiện để khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng nội lực sẵn có của tỉnh nhà, thu hút được nhiều dòng vốn đầu tư từ bên ngoài để tăng tốc phát triển.
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chúng ta tin tưởng và chúc các doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trước mắt, giữ vững được ổn định và phát triển bền vững lâu dài. Sự liên danh liên kết hợp tác làm ăn giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sẽ tạo một năng lực thực sự lớn hơn để có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các dự án lớn của tỉnh, đó cũng là mong muốn của lãnh đạo tỉnh và cùng là cơ hội để mỗi doanh nghiệp vừa phát triển kinh doanh vừa góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh nhà.
Tạ Lân