Bạn đang ở mục GIỚI THIỆU Ban Thường vụ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Email In

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch

 


Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch 

 


Đ/c Nguyễn Thị Vinh - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức

 


Đ/c Huỳnh Thị Minh Hà - UV BTV, Trưởng ban Tài chính

 


Đ/c Lê Từ Bình - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo

 


Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - UV BTV, Chánh Văn phòng

 


Đ/c Lê Thị Tuyết Trinh - UV BTV, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật

Đ/c Nguyễn Thị Thanh - UV BTV, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh

 


Đ/c Nguyễn Thành Thư - UV BTV, Giám đốc Nhà Văn hóa lao động