Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tỉnh Bình Định Tập huấn tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tinTập huấn tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin

Email In

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến về đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hơn 100 cán bộ làm công tác quản trị mạng các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; cùng các phóng viên cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã được cập nhật những kiến thức liên quan đến những mối nguy mất an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, được tập huấn một số biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử; mã độc và các công cụ bóc tách mã độc; những kiểu tấn công phổ biến vào cổng/trang thông tin điện tử và cách phòng tránh.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý về an toàn an ninh thông tin hiện nay.