Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Cụm thi đua Công đoàn ngành tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016Cụm thi đua Công đoàn ngành tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016

Email In

Cụm thi đua Công đoàn ngành (thuộc LĐLĐ tỉnh) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2017.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó các ban LĐLĐ tỉnh; Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và chuyên viên của 4 đơn vị Cụm thi đua Công đoàn ngành, gồm: Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh.

 alt

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Cụm thi đua công đoàn ngành

Theo báo cáo tổng kết của Cụm thi đua, trong năm 2016, các Công đoàn ngành đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ sôi nổi, hiệu quả và thiết thực. Qua đó góp phần thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do LĐLĐ tỉnh đề ra trong các mặt công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của CNVC-LĐ; Công tác tuyên truyền giáo dục; Công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Công tác nữ công; Công tác kiểm tra và công tác tài chính… Hội nghị cũng tập trung thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Kết quả xếp loại thi đua năm 2016, có 4 công đoàn ngành đều đạt Vững mạnh (100%), trong đó có 3 Công đoàn ngành đạt Vững mạnh xuất sắc. Qua bình chọn thi đua, Công đoàn ngành Y tế tỉnh được hội nghị thống nhất đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016.

 alt

Lãnh đạo các công đoàn ngành ký kết thi đua năm 2017

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Công đoàn ngành ký kết thi đua và bầu Công đoàn Khu kinh tế tỉnh làm Cụm trưởng và Công đoàn Viên chức tỉnh làm Cụm phó Cụm thi đua Công đoàn Ngành năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các Công đoàn ngành có nhiều cố gắng trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, mang lại những thành tích xuất sắc trong Cụm thi đua trong năm 2016. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian đến, các Công đoàn ngành cần cố gắng khắc phục khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017, đặc biệt là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo Đại hội thành công các Công đoàn cơ sở trực thuộc trong năm 2017.