Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016

{jatabs type="modules" animType="animNone" style="teline_iii" position="top" widthTabs="120" heightTabs="30" width="100%" height="auto" mouseType="click" duration="1000" colors="1" module="ja-tabs-tt1" }{/jatabs}{jatabs type="modules" animType="animNone" style="teline_iii" position="top" widthTabs="120" heightTabs="30" width="100%" height="auto" mouseType="click" duration="1000" colors="1" module="ja-tabs-tt2" }{/jatabs}


CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016

Email In

Ngày 19/01/2017, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – UV.BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

Hội nghị đã nghe và thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo hoạt động của UBKT CĐCS năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị

CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh hiện có 2 CĐCSTV và 9 tổ công đoàn với 72 đoàn viên công đoàn. Năm 216, tình hình hoạt động công đoàn ở các CĐCSTV còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn cấp trên mà hoạt động của CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực

đồng chí Lê Thị Tuyết Trinh – Chủ tịch CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh
điều hành thảo luận và giải đáp kiến nghị của đoàn viên công đoàn

 Theo đó, trong năm 2016 CĐCS phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, tổ chức vay vốn giải quyết việc làm cho 10 đoàn viên, với số tiền 100 triệu đồng. Thăm hỏi, động viên 04 đoàn viên, CBCCVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn với số tiền 1,2 triệu đồng; duy trì tổ chức sinh nhật định kỳ cho đoàn viên. Vận động đoàn viên tham gia đóng góp xây dựng các quỹ và hoạt động xã hội từ thiện như: đóng góp gần 10 triệu đồng xây dựng 01 nhà tình thương trong khối thi đua của tỉnh; đóng góp xây dựng Quỹ Mái ấm Công đoàn Bình Định, Quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền trên 5,4 triệu đồng; phụng dưỡng mẹ VNAH và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt với số tiền gần 16,1 triệu đồng…Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng,  có 7 tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc, 2 tổ công đoàn và 2 CĐCSTV đạt vững mạnh, 69 đoàn viên đạt xuất sắc, CĐCS cơ quan được BCH LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 10 đoàn viên được CĐVC tỉnh tặng giấy khen, 5 tập thể và 4 cá nhân được CĐCS cơ quan tặng giấy khen.

đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của CĐCS trong năm 2016. Những hoạt động đã góp phần gắn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo động lực để thực hiện tốt hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Đồng thời nêu lên một số nội dung mà CĐCS cần quan tâm trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo chưa rõ nét; việc thực hiện quy chế dân chủ đôi lúc còn nặng về hình thức; công tác quản lý đoàn viên còn có những bất cập…

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Ngoài những nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, CĐCS cần làm tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đặc biệt là đối với đoàn viên, CNVCLĐ gặp khó khăn; phong trào thi đua yêu nước cần quan tâm ở từng tổ công đoàn, từng đơn vị, cần cụ thể hóa bằng những chủ đề, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, đặc biệt là phải có các đề tài lao động giỏi, lao động sáng tạo được công nhận; tập trung công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung chỉ đạo Đại hội ở các CĐCSTV và tổ chức thành công Đại hội CĐCS cơ quan  và tháng 7,8/2017; cải tiến lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương trong sinh hoạt.

đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2016