Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động năm 2017LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động năm 2017

Email In

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các CĐCS trực thuộc phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động năm 2017 theo đúng quy định. Thông qua hội nghị nhằm phát huy sức mạnh tập thể ; cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ý thức hơn về trách nhiệm, hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các ý kiến, kiến nghị, chế độ chính sách của đoàn viên, CNVCLĐ được kịp thời giải quyết và quan tâm thực hiện; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình tình hình, sát với thực tế…

Đ/c Đỗ Văn Định - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị CBCC phường Nguyễn Văn Cừ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị CBCC phường Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Đỗ Văn Định - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đề nghị đoàn viên, CBCC phường Nguyễn Văn Cừ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực chủ động nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua để thu hút đông đảo đoàn viên tích cực tham gia; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động. Đồng chí nhấn mạnh, CĐCS phường Nguyễn Văn Cừ được LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Quy Nhơn lần thứ IX, (nhiệm kỳ 2017 - 2022), do vậy cần chuẩn bị tốt đề án nhân sự, nội dung Đại hội để đưa hoạt động công đoàn của đơn vị trong nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: