Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở 112 cán bộ, CNLĐ đại diện hơn 1.000 lao động Công ty Cổ phần May Bình Định dự Hội nghị Người lao động năm 2017112 cán bộ, CNLĐ đại diện hơn 1.000 lao động Công ty Cổ phần May Bình Định dự Hội nghị Người lao động năm 2017

Email In

Ngày 18/02/2017, Công ty cổ phần May Bình Định tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017, với sự tham dự của 112 cán bộ, CNLĐ đại diện hơn 1.000 lao động trong công ty. Hội nghị đã đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là nguyên nhân chủ quan về cán bộ quản lý điều hành và tác nghiệp của người lao động.

Đại biểu cán bộ, CNLĐ Công ty CP May Bình Định tham dự Hội nghị

Có 14 kiến nghị được tập hợp từ hội nghị các phòng, ban, phân  xưởng được Tổng Giám đốc Lê Dân tiếp thu, giải trình và 7 ý kiến tham luận làm rõ thêm báo cáo. Hội nghị cũng đã bầu tổ đối thoại gồm 4 thành viên.

ĐC Nguyễn Ngọc Anh Phó - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định Nguyễn Ngọc Anh đã đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của công ty trong năm 2016, chia sẻ những khó khăn chung của toàn ngành May và tính đặc thù của Công ty trước tác động tiêu cực của tình hình hội nhập quốc tế. Đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần động viên cán bộ, CNLĐ nỗ lực thực hiện các mục tiêu, 4 nhiệm vụ và 6 giải pháp. Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục cho CNLĐ thông suốt những nhiệm vụ của công ty để có nhận thức đúng và hành động thiết thực, hiệu quả. Quan tâm đến đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực quản lý điều hành và phát huy sáng kiến, sáng tạo, sở trường của CNLĐ. Động viên thi đua, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Chăm lo mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, nhất là lao động nữ chiếm số đông. Phát huy vai trò và sự phối hợp đồng bộ của các đoàn thể quần chúng, sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017 đã đề ra.