Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở CN Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Trung tại Quy nhơn tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017CN Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Trung tại Quy nhơn tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017

Email In

Chiều ngày 16/3/2017, Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Miền Trung tại Quy nhơn tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Miền Trung và 65 đại biểu đại diện cho 222 CNLĐ toàn Chi nhánh.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các nội qui, quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động từ hội nghị các phòng ban, phân xưởng, các nội dung góp ý vào nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ cơ sở; Báo cáo việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi…

ĐC Phan Viết Hùng - Phó trưởng Ban, BQL khu kinh tế tỉnh
trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua KKT năm 2016


Theo đó, trong năm 2016 doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, doanh thu đạt hơn 609 tỷ đồng (đạt 130,91% so kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 55,26 tỷ đồng (đạt 162,53% so với kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 254,55 tỷ đồng (đạt 113,24% so với kế hoạch). Là năm đầu tiên sản xuất đạt trên 56 triệu lít, trong đó Bia Quy nhơn lần đầu tiên chạm mốc 30 triệu lít bia/năm, giải quyết việc làm ổn định cho trên 200 lao động, với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện tốt một số chế độ chính sách cho người lao động như ký hợp đồng lao động cho 100% công nhân lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CNLĐ chính thức; thực hiện trang cấp đầy đủ, kịp thời đồ bảo hộ lao động cá nhân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát huy, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích được áp dụng thực tiễn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đem lại hiệu quả và tiết kiệm làm lợi cho doanh nghiệp trên 541 triệu đồng…Với những thành tích đạt được như trên, trong năm qua đơn vị đã được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc 2 năm liền và tặng bằng khen cho nhiều cá nhân, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó  doanh thu đạt 621,02 tỷ đồng, lợi nhuận 51,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 271,48 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định, với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng. Hội nghị đã bầu 03 đồng chí đại diện cho tập thể người lao động vào tổ đối thoại định kỳ và thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị.