Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP Cụm thi đua số 1, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị triển khai ký kết giao ước thi đuaCụm thi đua số 1, LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị triển khai ký kết giao ước thi đua

Email In

          Sáng ngày 19.3.2017, tại huyện Hoài Nhơn, Cụm thi đua số 1 trực thuộc LĐLĐ tỉnh Bình Định gồm các huyện Phù Cát, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Ân và An Lão tổ chức hội nghị triển khai giao kết thi đua, thông qua xây dựng chương trình công tác, thống nhất nội dung chấm điểm, các tiêu chí thi đua khen thưởng của Cụm trong năm 2017. Đến dự hội nghị có các đ/c Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định, Lê Tự Hồng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hoài Nhơn, Nguyễn Văn Đẹp – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hoài Nhơn.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông qua các nội dung Chương trình hoạt động Cụm thi đua số 1 trong năm 2017, Kế hoạch phong trào thi đua, Quy định chấm điểm năm 2017 cùng các nội dung thi đua của năm 2017. Theo đó, trong năm nay, Cụm thi đua số 1 sẽ triển khai các đợt sinh hoạt Chuyên đề về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, công tác thu kinh phí công đoàn ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; Công tác chỉ đạo Đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội công đoàn huyện nhiệm kì 2018-2023; Tổ chức tổng kết phong trào thi đua của Cụm, bình bầu đơn vị dẫn đầu Cụm.

Quang cảnh hội nghị

          Kết thúc hội nghị, đại diện cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thuộc Cụm thi đua số 1 đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2017 với những nội dung chủ yếu như: Vận động CNVCLĐ tham gia phong trào thi đua yêu nước như “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “An toàn vệ sinh lao động” …; Chủ động tham gia và giải quyết có hiệu quả những bức xúc của CNVCLĐ, phấn đấu 100% cơ quan Hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, 70% công ty cổ phần, công ty TNHH tổ chức hội nghị người lao động, 50% doanh nghiệp kí thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại trực tiếp tại doanh nghiệp; 100% CNVCLĐ khu vực nhà nước và 85% CNVCLĐ khu vực ngoài nhà nước tham gia Học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.