Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tỉnh Bình Định UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định 09/NĐ-CPUBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định 09/NĐ-CP

Email In

Ngày 8/6/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Triển khai Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định 09/NĐ-CP. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Kim Kha – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định đã phổ biến Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định 09/NĐ-CP. Theo đó, luật Báo chí năm 2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017, gồm 6 chương, 61 điều quy định đầy đủ về phạm vi, điều kiện và đối tượng áp dụng liên quan đến quản lý, hoạt động báo chí. Luật có 32 điều mới, 29 điều sửa đổi so với luật Báo chí trước đây và quy định rõ quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí; cơ quan chủ quản báo chí và nhà báo; trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước; quyền sáng tạo tác phẩm báo chí; trách nhiệm bảo vệ nguồn tin; tiêu chuẩn cấp thẻ nhà báo, phản hồi, tiếp cận khiếu nại trên báo chí…

Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt, luật Báo chí 2016 quy định về các loại hình báo chí theo hướng đa phương tiện, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí cũng như quy định rõ về đính chính, xin lỗi công khai trên báo khi thông tin đăng tải sai, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức.

Nghị định 09/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Một trong những nội dung chính của Nghị định là quy định cụ thể về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Ngoài việc tiếp thu những nội dung cơ bản của Luật, hội nghị cũng đã thảo luận một số nội dung liên quan như quy hoạch báo chí địa phương, công tác quản lý, cấp phép các trang thông tin điện tử và một số vướng mắc trong thực tiễn quản lý, hoạt động báo chí khi luật Báo chí năm 2016 có hiệu lực thi hành.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định 09/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của Luật và Nghị định. Thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát và xử lý thông tin trên báo chí theo đúng quy định của Luật Báo chí.