Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh LĐLĐ tỉnh xét duyệt đề tài “Lao động sáng tạo” năm 2017LĐLĐ tỉnh xét duyệt đề tài “Lao động sáng tạo” năm 2017

Email In

Chiều ngày 01.8, Hội đồng khoa học LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị xét duyệt đề tài “Lao động sáng tạo” năm 2017 đối với 29 đề tài nghiên cứu khoa học.

Các đề tài gồm nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, năng lượng, xây dựng, giao thông vận tải có 04 đề tài; lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 01 đề tài; lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường có 02 đề tài; lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực khác có 13 đề tài; lĩnh vực y - dược có 09 đề tài.

Quang cảnh hội nghị

Nội dung các đề tài tham gia xét duyệt có tính mới, ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực sẽ được LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả và gửi hồ sơ đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo”.