Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Bình Định khóa XVI nhiệm kỳ 2017 – 2022Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Bình Định khóa XVI nhiệm kỳ 2017 – 2022

Email In

Công đoàn Công ty Điện lực Bình Định vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2012 – 2017, đề ra phương hướng, xây dựng Nghị quyết triển khai hoạt động giai đoạn 2017 – 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đình Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định và 141 đại biểu chính thức đại diện cho 703 đoàn viên, CB, CNV toàn công ty.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn Công ty Điện lực Bình Định đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, là người đại điện cho quyền lợi của người lao động trong công ty. Cùng với sự phát triển của đơn vị, Công đoàn Công ty Điện lực Bình Định đã đảm bảo công ăn việc làm, chế độ cho công nhân viên chức, người lao động. Hiện toàn công ty có 703 cán bộ, nhân viên, người lao động, trong đó, nữ giới là 106 người. Tiền lương và thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo, năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân năm 2016 khối sản xuất điện là 16,77 triệu đồng/người/tháng, khối sản xuất khác là 19,92 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, phụ cấp công việc được duy trì ổn định và cán bộ, nhân viên, người lao động yên tâm gắn bó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Trên cơ sở đó, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Công ty Điện lực Bình Định đặt ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản, như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị. Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn công ty. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc sơ, tổng kết để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để nhân rộng. Qua đó, hoạt động công đoàn góp phần quan trọng, là động lực để toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong giai đoạn 2017 – 2022.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Hà tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ X gồm 10 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết và đã thông qua Nghị quyết Đại hội.