Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tỉnh Bình Định Năm 2018 sẽ tổ chức liên hoan làng, thôn, khu phố văn hóa cấp tỉnhNăm 2018 sẽ tổ chức liên hoan làng, thôn, khu phố văn hóa cấp tỉnh

Email In

Sáng nay (16/8), tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

alt

Quang cảnh hội nghị

Đến dự có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH cấp tỉnh và đại biểu UBND, Phòng Văn hóa Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã đến dự và chủ trì hội nghị.

Trong phần thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, nêu lên những vấn đề còn tồn tại trong việc xây dựng phong trào như sự chồng chéo trong các văn bản về công tác đăng ký, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; các tiêu chí còn phức tạp, chưa phù hợp; việc công nhận gia đình văn hóa còn hình thức; việc tang, ma, cưới hỏi chưa thật sự thực hiện theo nếp sống mới... đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn dân tham gia phong trào đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp tập trung thực hiện các giải pháp như sau: kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo ở các cấp; xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền gắn với kế hoạch triển khai Đề án của UBND tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở; tổ chức liên hoan các làng, thôn, khu phố văn hóa vào năm 2018 đồng thời tiến hành tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm giai đoạn từ 2000-2017 để thực hiện tốt hơn việc xây dựng Phong trào TDĐKXDĐSVH trong những năm tiếp theo.