Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Đại hội CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Nhiệm kỳ 2017 - 2022Đại hội CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Email In

Sáng ngày 19/8/2017, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhằm đánh giá kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Văn Tổng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Ban thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định và 98 đại biểu chính thức là đoàn viên của đơn vị.

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra.

CĐCS đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động. Trong nhiệm kỳ đã cử: 04 đồng chí tham gia lớp Cao cấp chính trị, 05 đồng chí tham gia lớp Trung cấp chính trị, 02 đồng chí tham gia lớp chuyên viên cao cấp, 08 đồng chí tham gia lớp chuyên viên chính, 20 đồng chí tham gia lớp chuyên viên, hơn 180 lượt CBCCVC-NLĐ tham gia các lớp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ ngắn ngày; phối hợp với chính quyền nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý nhằm tiết kiệm chi phí thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, các nguồn thu góp phần tăng thêm thu nhập cho CBCCVC-NLĐ trung bình từ 1,5 - 02tháng lương/người/năm. Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động. Tổ chức phát động và vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ có 01 cá nhân được Tổng LĐLĐ cấp bằng Lao động sáng tạo; 05 cá nhân có sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; mỗi năm có từ 18 - 22 sáng kiến, cải tiến được nghiệm thu. Các hoạt động xã hội được đẩy mạnh, gây quỹ từ thiện tổ chức đi thăm, tặng quà cho người già, trẻ em không nơi nương tựa tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; phụng dưỡng 02 bà mẹ Việt Nam anh; vận động một số nhà đầu tư tại KCN Nhơn Hòa ủng hộ kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà và tặng 01 sổ tiết kiệm cho mẹ Việt Nam anh hùng; đời sống tinh thần của đoàn viên, CBCNLĐ và con CBCNLĐ trong đơn vị được quan tâm.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định đã đặt ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản, như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi – lao động sáng tạo, “Gia đình CNVCLĐ thành đạt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị. Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu ra BCH CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 9 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, đồng chí Phan Viết Hùng tái cử chức danh Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ mới