Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm Khối Thi đua Mặt trận, các Đoàn thểHội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm Khối Thi đua Mặt trận, các Đoàn thể

Email In

Chiều 18.8.2017 Khối Thi đua Mặt trận, các Đoàn thể tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ông Trần Đức Thắng – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Khối trưởng và ông Hồ Sỹ Dũng– Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Khối phó Khối thi đua năm 2017 đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, chú trọng công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, hỗ trợ, giải quyết kịp thời cho đồng bào vùng lũ, phát triển đoàn viên, hội viên…góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương, của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã tổ chức tọa đàm về một số nội dung của Nghị quyết 04-NQ/TW, khóa XII của Bộ chính trị về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác đấu tranh chống tham nhũng; công tác cán bộ…

Phát biểu tham luận tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh bày tỏ quan điểm thống nhất cao với chủ đề tòa đàm lần này; phân tích chỉ rõ những nguy cơ, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; gây tha hóa, biến chất cán bộ, đảng viên…từ đó nhận diện được những biểu hiện suy thoái, những dấu hiệu “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” đang diễn ra tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác để tập trung biện pháp, giải pháp đối phó, đẩy lùi và ngăn chặn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 NQ/TW, khóa XII. Trong đó nhấn mạnh, các đơn vị trong khối thi đua cần lấy sự đánh giá của đoàn viên, hội viên làm thước đo, là cơ sở đánh giá hoạt động, sự điều hành của từng đơn vị. Tập trung phát huy dân chủ XHCN đặt dưới sự giám sát của người dân, tăng cường thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của UBMT Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện dân chủ XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó, góp phần đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ngay tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác.