Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Đại hội CĐCS Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình ĐịnhĐại hội CĐCS Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định

Email In

CĐCS Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2017, CĐCS đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp với cấp ủy đảng và chính quyền xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tốt đời sống văn hóa cơ sở; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong CNVCLĐ tại đơn vị; vận động đoàn viên tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ như: quỹ Vì người nghèo số tiền 62,9 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền 70,2 triệu đồng, phụng dưỡng mẹ VNAH với số tiền 24 triệu đồng….

Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XVII nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 đồng chí, đồng chí Lê Đình Vỵ tái cử chức Chủ tịch CĐCS; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII nhiệm kỳ 2018 – 2023.