Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Đại hội CĐCS Trường Cao đẳng Y tế Bình Định nhiệm kỳ 2017 – 2022Đại hội CĐCS Trường Cao đẳng Y tế Bình Định nhiệm kỳ 2017 – 2022

Email In

Ngày 30.8, CĐCS Trường Cao đẳng Y tế Bình Định tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đình Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Lê Từ Bình – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bình Định.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, CĐCS Trường Cao đẳng Y tế Bình Định đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động, thu hút sự nhiệt tình hưởng ứng của cán bộ, viên chức, người lao động và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm sóc đời sống đoàn viên, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện luôn được chú trọng. Mỗi năm đều có thêm phong trào mới, hình thức tổ chức mới và nhân tố điển hình mới…

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, các chỉ tiêu cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2022: Phổ biến 100% chính sách pháp luật mới có liên quan đến tổ chức công đoàn và CBVCLĐ; phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất từ 01 – 02 đề tài hoặc sáng kiến cấp tỉnh, 01- 07 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở; 100% CBVCLĐ được học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng; hàng năm giới thiệu 01- 03 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp...

Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Từ Bình – Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động và kết quả đã đạt được của CĐCS trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, đề nghị BCH CĐCS mới phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quan tâm cải thiện đời sống công đoàn viên; đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, khắc phục khó khăn, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra. 

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 7 đồng chí, đồng chí Bùi Thị Hằng tái cử chức Chủ tịch CĐCS; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII nhiệm kỳ 2018 – 2023.