Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP Ra mắt mô hình “3 không” về an ninh trật tựRa mắt mô hình “3 không” về an ninh trật tự

Email In

Vừa qua, tại Công ty Cổ phần Việt – Úc Bình Định đã ra mắt mô hình “3 không về an ninh trật tự”. Mô hình do CĐCS Công ty Cổ phần Việt – Úc Bình Định (trực thuộc LĐLĐ huyện Phù Mỹ) đảm nhiệm. Ban điều hành có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Giám đốc tổ chức, thực hiện mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự theo hình thức “3 không”, cụ thể là: không tội phạm, không bao che, không cấu kết. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản của các cấp có thẩm quyền về công tác an ninh trật tự tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNLĐ và nhân dân trên địa bàn.

Việc thành lập mô hình sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng ý thức tự giác của đoàn viên, CNLĐ và nhân dân trong việc phòng ngừa, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, an ninh, trật tự tại địa phương. Tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở.