Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Đại hội CĐCS Cục Thuế tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 – 2022Đại hội CĐCS Cục Thuế tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 – 2022

Email In

Ngày 15.9.2017, CĐCS Cục Thuế tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định.

CĐCS Cục Thuế tỉnh hiện có 112 đoàn viên, sinh hoạt tại 06 tổ công đoàn. Thực hiện Nghị quyết đại hội VII, nhiệm kỳ 2012 – 2017, tập thể cán bộ, đoàn viên trong đơn vị đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các phong trào thi đua, góp phần quan trọng, có tính quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hàng năm đều đảm bảo thu NSNN đạt theo dự toán của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao. Tham gia tích cực và có hiệu quả với cơ quan trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, lao động; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành- sáng tạo- tận tụy- gương mẫu”, và Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam theo Quyết định số 1766/QĐ-TCT ngày ngày 01/11/ 2012 của Tổng cục Thuế.

 Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2022, CĐCS Cục Thuế tỉnh phấn đấu tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu hàng năm đã đạt được; hoàn thành vượt mức dự toán thu thuế hàng năm, chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đầy đủ các đợt học tập nghị quyết, giữ vững nội quy, quy chế và kỷ cương kỷ luật trong ngành thuế, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Phấn đấu hàng năm có 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến và danh hiệu đoàn viên xuất sắc…          

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 9 đồng chí, đồng chí Phạm Ngọc Hải – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tái cử chức Chủ tịch CĐCS; Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII nhiệm kỳ 2018 – 2023.