Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Liên đoàn Lao động tỉnh Hội nghị tập huấn Mô hình “Vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới”Hội nghị tập huấn Mô hình “Vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới”

Email In

Ngày 26.9.2017, LĐLĐ tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Mô hình “Vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới” tại các doanh nghiệp cho hơn 100 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS; Trưởng Ban nữ công CĐCS ở các doanh nghiệp thuộc LĐLĐ thành phố Quy Nhơn, LĐLĐ huyện Tuy Phước và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định; Lê Thị Vinh Hương – Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe đồng chí Lê Thị Vinh Hương và đồng chí Lê Thị Kim Chi – Trưởng Ban nữ công LĐLĐ tỉnh truyền đạt một số nội dung về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; các chế độ chính sách được áp dụng đối với lao động nữ; các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp có sử dụng lao động nữ…

Lớp tập huấn nhằm hệ thống và nâng cao hiểu biết, nhận thức về các khái niệm giới cơ bản, công cụ phân tích giới và lồng ghép giới nhằm giúp các đại biểu nhận thức đúng về các vai trò giới và những bất bình đẳng, định kiến giới trong các lĩnh vực quản lý của doanh nghiệp, những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ như: Lãnh đạo thúc đẩy bình đẳng giới; Bình đẳng cơ hội đảm bảo sự tham gia và không phân biệt đối xử; Sức khỏe, an toàn và không bạo lực; Giáo dục và đào tạo; Các hoạt động phát triển doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và marketinh; Sự tham gia và lãnh đạo của cộng đồng; Tính minh bạch, đánh giá và báo cáo...Đây sẽ là những kiến thức, kinh nghiệm để doanh nghiệp có thể vận dụng phù hợp trong xây dựng các kế hoạch hành động thúc đẩy bình đẳng giới của doanh nghiệp.