Bạn đang ở mục Trang chủĐại hội Đại biểu CĐCS công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam- Chi nhánh Bình Định

Email In

Ngày 16/12/2017, Tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, CĐCS công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam- Chi nhánh Bình Định  (đơn vị trực thuộc Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức. Ông Nguyễn Chín - Phó chủ tịch phụ trách Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội

Trong 05 năm qua, tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động đã đoàn kết, năng động sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cùng với công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD. CĐCS công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã đề ra.

Đại hội đã thông qua báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS khóa I, nhiệm kỳ 2013 - 2017; bầu Ban Chấp hành CĐCS khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 đồng chí; bầu 04 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua Nghị quyết Đại hội II.