Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Hoạt động Cơ quan Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017

Email In

Ngày 24.01.2018, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện chương trình, nội dung công tác công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tập trung vào việc học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng có 04 chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó 01 chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 41 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, giải đáp kiến nghị của đảng viên và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã tặng giấy khen cho 01 chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh tiêu biểu năm 2017, 01 chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên và 01 chi bộ có thành tích trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu