Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định năm 2018Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định năm 2018

Email In

Ngày 25.5.2018, Công ty TNHH Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018. Tham dự và phát biểu chị đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện chính sách đối với người lao động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động tại các đơn vị trực thuộc và việc thực hiện các quy chế liên quan đến người lao động; báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

  ns251

 Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017, công ty đã sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định để đầu tư xây dựng các nhà bảo vệ vận hành và hàng rào bảo vệ tại các công trình đầu mối; làm tốt công tác quản lý, tuyên truyền và phổ biến đến người dân trong vùng hưởng lợi từ công trình về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh giao. Theo đó diện tích tưới đạt 61.467 ha/60.202 đạt 102%. Các chỉ tiêu lao động, tiền lương, lợi nhuận và thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty đều đạt và vượt kế hoạch.  

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2018 Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định sẽ chủ động tích nước phục vụ sản xuất từ đầu mùa mưa. Có kế hoạch diện tích tưới khoảng 59.800 ha, doanh thu đạt 52.426 triệu đồng. Nộp ngân sách và các loại bảo hiểm đầy đủ theo đúng quy định và thực hiện công tác an sinh xã hội…

    ns252

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh
tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018 đã bầu 05 thành viên đại diện tập thể người lao động để cùng Ban chấp hành công đoàn tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động theo quy định tại nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 cá nhân; 02 tập thể được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Sở Nông nghiệp & PTNT tặng giấy khen cho 09 tập thể và 25 cá nhân; CĐCS Công ty tặng giấy khen cho 08 tập thể. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và thông qua nghị quyết Hội nghị.