Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn cơ sở Hội nghị Người lao động Công ty CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định năm 2018Hội nghị Người lao động Công ty CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định năm 2018

Email In

Công ty CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vinh – UV.BTV Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh và 124 CNVCLĐ trong toàn công ty.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể; Tổng hợp ý kiến và kiến nghị của người lao động.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017, là năm đánh dấu những nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp với những kết quả: Tổng doanh thu 763 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch đề ra; sản lượng tiêu thụ 103.695 tấn đạt 106%; lợi nhuận trước thuế 19,435 tỷ đồng, thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Bước sang năm 2018, dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách trước mắt, Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định xác định nỗ lực hết sức trong việc phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD, đảm bảo an toàn về người, thiết bị; an toàn về vốn; an toàn trong hoạt động điều hành, quản lý sản xuất và bảo vệ môi trường. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2018.