Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Tổng Liên đoàn Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TWCông đoàn Giáo dục Việt Nam: Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW

Email In

Ngày 24/7, tại TP Quy Nhơn, Công đoàn giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa.

Quang cảnh hội nghị

Năm học 2017-2018, CĐGD Việt Nam đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) trong ngành. Đời sống vật chất, tinh thần của CBNGNLĐ từng bước được nâng lên. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và hiệu quả, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Đội ngũ CBNGNLĐ trong ngành yên tâm công tác, phấn khởi, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, giữ vững kỉ cương, nâng cao chất lượng GD&ĐT. Hoạt động của các cấp công đoàn đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong năm học, CĐGD Việt Nam đã điều phối xây dựng 12 nhà công vụ, hỗ trợ 106 triệu đồng mua các thiết bị, đồ dùng cho GV; hỗ trợ CBNGNLĐ, nhất là nhà giáo miền núi, vùng khó khăn 631 triệu đồng. Toàn ngành đã quyên góp được trên 100 tỷ đồng hỗ trợ cho CBNGNLĐ. Có trên 100 nghìn sáng kiến, sản phẩm, đề tài khoa học được áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao, trong đó, hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học có giá trị, nghiệm thu làm lợi hàng chục tỷ đồng…  

Đ/c Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã đánh giá cao sự đổi mới trong công tác chỉ đạo và hoạt động của CĐGD các cấp. Các đồng chí đề nghị trong năm học mới, CĐGD tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là tập trung phối hợp tốt với chuyên môn chỉ đạo đổi mới, có chiều sâu các phong trào thi đua gắn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và đảm bảo công tác chăm lo đời sống CBNGNLĐ; vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng khó khăn, giúp đỡ CBNGNLĐ; tiếp tục đổi mới hoạt động của công đoàn ngành, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV tới CBNGNLĐ trong toàn ngành, đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018- 2019.

Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019; trọng tâm là CĐGD tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBNGNLĐ; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống CBGVNLĐ; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành. CĐGD các cấp tích cực, chủ động tham gia quản lý, tiếp tục tham gia vào quá trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, triển khai các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của CBNGNLĐ; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn hướng về cơ sở.

Biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐGD Việt Nam đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho các đơn vị, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.