Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ huyện Vân Canh: Tổ chức Hội nghị truyền thông “Bình đẳng giới”LĐLĐ huyện Vân Canh: Tổ chức Hội nghị truyền thông “Bình đẳng giới”

Email In

Sáng ngày 17/8, tại Hội trường Khối Mặt trận, Đoàn thể huyện, LĐLĐ huyện Vân Canh phối hợp Phòng LĐ,TB-XH huyện tổ chức Hội nghị truyền thông “Bình đẳng giới” năm 2018 cho 70 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ở 46/53 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện (trừ 7 CĐCS xã, thị trấn tổ chức nội dung riêng).

Quang cảnh Hội nghị

Qua buổi truyền thông, giúp cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ở cơ sơ nắm bắt được những nội dung cơ bản về Luật “Bình đẳng giới”, Luật “Phòng, chống bạo lực gia đình” và nhiều nội dung quan trọng khác về giới và bình đẳng giới. Từ đó, các CĐCS bổ sung vào kế hoạch tuyên truyền, vận động thực hiện “Bình đẳng giới” trong đơn vị mình trong giai đoạn 2018-2023; trong đó phát huy vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, các ban, tổ nữ công CĐCS trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; có những giải pháp đề xuất với chuyên môn tiếp tục quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ nữ, nhất là CNLĐ nữ ở các doanh nghiệp; tích cực hơn nữa trong công tác chăm lo, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong giai đoạn hiện nay.