Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG Công đoàn ngành Công đoàn Khu kinh tế tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018Công đoàn Khu kinh tế tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018

Email In

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018 cho 80 cán bộ công đoàn của các CĐCS trực thuộc. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về công tác tài chính công đoàn; Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn…Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018.

Hội nghị tổ chức nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐCS về kiến thức, kỹ năng cơ bản trong hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp.