Bạn đang ở mục TIN HOẠT ĐỘNG LĐLĐ huyện, TX, TP LĐLĐ thành phố Quy Nhơn: Ký kết phối hợp về “Cải cách chính sách BHXH”LĐLĐ thành phố Quy Nhơn: Ký kết phối hợp về “Cải cách chính sách BHXH”

Email In

Phòng LĐ-TB&XH, BHXH thành phố, LĐLĐ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Phòng Kinh tế thành phố và Chi cục thuế thành phố vừa tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp về “Cải cách chính sách BHXH” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp về “Cải cách chính sách BHXH”

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan và nguyên tắc phối hợp kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, 6 đơn vị cùng tập trung phối hợp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH. Cụ thể, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tạo việc làm hàng năm do HĐND thành phố và UBND thành phố giao. BHXH thành phố cải cách thủ tục hành chính, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, tăng cường áp dụng giao dịch điện tử tạo thuận lợi trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH. LĐLĐ thành phố chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn, chủ sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ người lao động ký kết hợp đồng lao động, đại diện tập thể người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hội Nông dân thành phố chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép chương trình phối hợp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thực hiện tốt việc giao chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH, BHYT hàng năm. Phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo các chủ doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị người lao động trong doanh nghiệp… Chi cục thuế thành phố kiểm tra chặt chẽ hoạt động, quỹ tiền lương của doanh nghiệp đã quyết toán tài chính, đối chiếu với lao động quỹ tiền lương kê khai tham gia BHXH của doanh nghiệp…

Việc ký kết phối hợp về “Cải cách chính sách BHXH” của 6 đơn vị nhằm nâng tỷ lệ người tham gia BHXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người trên địa bàn thành phố.