Bạn đang ở mục Công tác công đoànCông tác công đoànXây dựng Công đoàn vững mạnh - đáp ứng yêu cầu mới

Email In
    Năm 2017, kỷ niệm lần thứ 42 ngày giải phóng tỉnh Bình Định ( 31/3/1975-31/3/2017) trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh đã đạt được những thành tựu lớn, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đượng lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, các cấp  công đoàn  trong tỉnh  đã có những bước  phát triển cả về số lượng v&agrav ...


Hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Email In
    Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Theo Nghị định này, công tác huấn luyện an toàn lao động có nhiều điểm mới so với Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH như sau: ...


Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động

Email In
    Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua. Mặc dù nội dung ATVSLĐ đã được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm từ rất sớm và được thể hiện trong rất nhiều nghị định của Chính phủ, Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội nhưng đây là lần đầu tiên Quốc hội thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động với nhiều nội dung mới. Luật AT ...


Công đoàn với việc xây dựng Tổ tự quản trong công nhân

Email In
    Hiện nay có gần 10 triệu công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có trên 1,5 triệu công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi được áp dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp tích cực vào sự phát ...


Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Email In
    Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế này chính là góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. ...