Bạn đang ở mục GIỚI THIỆU Ban Chấp hành

{jatabs type="modules" animType="animNone" style="teline_iii" position="top" widthTabs="120" heightTabs="30" width="100%" height="auto" mouseType="click" duration="1000" colors="1" module="ja-tabs-tt1" }{/jatabs}{jatabs type="modules" animType="animNone" style="teline_iii" position="top" widthTabs="120" heightTabs="30" width="100%" height="auto" mouseType="click" duration="1000" colors="1" module="ja-tabs-tt2" }{/jatabs}


Ban Chấp hànhBan Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Email In
      1 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 2 Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 3 Lê Từ Bình Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 4 L&e ...