Bạn đang ở mục GIỚI THIỆU Ban Thường vụBan Thường vụBan Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Email In
      Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch   Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tthường trực   Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó chủ tịch   Đ/c Nguyễn Thị Vinh - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức   Đ/c Huỳnh Thị Minh Hà - UV BTV, Trưởng ban Tài chính   Đ/c Lê Từ Bình - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo   Đ/c Lê Thị Tuyết Trinh ...