Bạn đang ở mục Trang chủCông nghệ thông tinCách reset mật khẩu Windows bị quên

Email In
    Trước tiên, hãy gõ vào lệnh sau: copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\ Sau đó đến lệnh: copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe Bây giờ bạn có thể khởi động lại máy tính. Đặt lại mật khẩu Một khi màn hình đăng nhập đã hiện ra > nhấn phím Shift 5 lần > bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh của chế độ quản trị. Bây giờ, để thiết lập lại mật khẩu chỉ cần gõ lệ ...