Bạn đang ở mục VĂN BẢN


Tổng số văn bản đã đăng : 915

TÌM KIẾM VĂN BẢNSố/ký hiệu Ngày BH Trích yếu Nhóm Download
35/KH-LĐLĐ 02.04.19 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và đánh giá 3 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trong hệ thống công đoàn Kế hoạch Tải về
34/KH-LĐLĐ 02.04.19 Kế hoạch Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và công tác bình đẳng giới năm 2019 Kế hoạch Tải về
/ 02.04.19 Mẫu báo cáo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và công tác bình đẳng giới năm 2019 Văn bản khác Tải về
/ 02.04.19 Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và đánh giá 3 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trong hệ thống công đoàn Văn bản khác Tải về
/ 01.04.19 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 01/4 đến 07/4/2019 Văn bản khác Tải về
/ 25.03.19 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 25/3 đến 31/3/2019 Văn bản khác Tải về
297/LĐLĐ-TG 14.03.19 Công văn về việc Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 Công văn Tải về
293/LĐLĐ-NC 12.03.19 Công văn về việc thống kê danh sách cá nhân, gia đình hiến máu tình nguyện 5 lần trở lên chưa được tôn vinh năm 2019 Công văn Tải về
/ 12.03.19 Mẫu biểu thống kê danh sách gia đình hiến máu tình nguyện 5 lần trở lên chưa được tôn vinh năm 2019 Văn bản khác Tải về
/ 12.03.19 Mẫu Báo cáo thành tích gia đình hiến máu tình nguyện đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản khác Tải về
/ 12.03.19 Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân hiến máu tình nguyện đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản khác Tải về
/ 11.03.19 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 11/3 đến 17/3/2018 Văn bản khác Tải về
26/KH-LĐLĐ 05.03.19 Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 Kế hoạch Tải về
26/KH-LĐLĐ 05.03.19 Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 Kế hoạch Tải về
/ 04.03.19 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 04/3 đến 10/3/2019 Văn bản khác Tải về
/ 25.02.19 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 25/2 đến 03/3/2019 Văn bản khác Tải về
277/LĐLĐ-TG 21.02.19 Công văn thực hiện một số nội dung công tác tuyên truyền trong thời gian tới Công văn Tải về
/ 19.02.19 Lịch công tác của LĐLĐ tỉnh từ ngày 18/2 đến 24/2/2019 Văn bản khác Tải về
23/KH-LĐLĐ 19.02.19 Kế hoạch Tổ chức thực hiện hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2019 Kế hoạch Tải về
/ 19.02.19 Danh sách phẩn bổ số lượng HMTN năm 2019 kèm theo Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 19/02/2018 Văn bản khác Tải về