Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2013 - 2018

In

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch

 


Đ/c Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tthường trực

 


Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó chủ tịch

 


Đ/c Nguyễn Thị Vinh - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức

 


Đ/c Huỳnh Thị Minh Hà - UV BTV, Trưởng ban Tài chính

 


Đ/c Lê Từ Bình - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo

 


Đ/c Lê Thị Tuyết Trinh - UV BTV, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật

 

 

 

Đ/c Dương Lê Hồng Thuỷ - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

 

 

Đ/c Đỗ Văn Định- UV BTV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn

 


Đ/c Nguyễn Thành Thư - UV BTV, Giám đốc Nhà Văn hóa lao động