Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016

In

Sáng qua 04/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phan Xuân Thủy, Vụ trưởng, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng.

alt

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Năm 2016, công tác Tuyên giáo luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tham mưu cho cấp ủy đảm bảo kịp thời, chất lượng; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số  05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai rộng khắp.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo đã chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đường lối đổi mới của đất nước; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận, góp ý kiến xây dựng, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2016 đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành Tuyên giáo trong năm 2016.

Về nhiệm vụ trong năm 2017, đồng chí đề nghị công tác Tuyên giáo phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị công tác tuyên giáo cần phải tăng cường tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh và các vấn đề xã hội bức xúc, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng các giải pháp nhằm ổn định tình hình tư tưởng, không để xảy ra điểm nóng về tư tưởng trên địa bàn; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo, tạo ra những chuyển biến tích cực trong các ngành thuộc lĩnh vực khoa giáo, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội; tích cực tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy để điều chỉnh nhiệm vụ trong thời gian tới tốt hơn...

alt

Đ/c Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (áo trắng, đứng giữa) cùng với các tập thể,
cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Nhân dịp này, đã có 4 tập thể và cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo cũng trao tặng giấy khen cho hàng chục tập thể, cá nhân tiêu biểu khác trong năm