UBND tỉnh Bình Định: Phát động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018

In

Sáng 15.3, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018, với Chủ đề: Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững. Lễ phát động được tổ chức nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân sản xuất hàng tiêu dùng đảm bảo chất lượng, có ý thức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đồng thời tuyên truyền cho nhân dân, người tiêu dùng hiểu rõ về quyền lợi của mình trong tiêu dùng hàng ngày.

Phát biểu tại Lễ phát động, Ông Hồ Sỹ Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nêu rõ Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng lá trách nhiệm chung của toàn xã hội, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, là một trong những biện pháp bảo về sự phát triển bền vững của xã hội. Hiện nay, nước ta đã có một hệ thống pháp luật bảo vệ người tiêu dùng tương đối đầy đủ, trong đó các văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh lĩnh vực bảo về quyền lợi người tiêu dùng. Sau khi các văn bản đi vào cuộc sống thì công tác bảo vệ người tiêu dùng từ TW đến các địa phương đã được quan tâm, hướng tới sự chuyên nghiệp, hiệu quả. Hàng năm, UBND tỉnh Bình Định đều ban hành kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai những biện pháp, giải pháp thiết thực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổ chức kiểm soát tốt thị trường, thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng…”.

Thay mặt cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bình Định, Ông Hồ Sỹ Dũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, với mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh và bền vững. Các doanh nghiệp cần tự khăng định mình, thông qua việc thực hiện tốt những nghĩa vụ nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, biến những nhu cầu, nguyện vọng của người tiêu dùng thành động lực cạnh tranh và phát triển cho doanh nghiệp…

Sau Lễ phát động, đại diện các sở ngành liên quan và lực lượng của các doanh nghiệp đã tham gia diễu hành tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.