Công đoàn ngành Y tế Bình Định: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2017.

In

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Sáng ngày 27.10.2017 tại thành phố Quy Nhơn, BTV Công đoàn ngành Y tế Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2017 cho gần 120 đại biểu, gồm các đồng chí UV BCH, UBKT Công đoàn ngành; các chủ tịch, phó chủ tịch, UBKT và kế toán của các CĐCS trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản liên quan đến công tác tài chính công đoàn như: Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính CĐCS; Nghị quyết 09c/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về công tác kiểm tra công đoàn, tập trung hướng dẫn trình tự thủ tục tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, kiểm tra tài chính công đoàn và hướng dẫn các bước tiến hành giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cấp cơ sở.