Hội nghị đại biểu người lao động Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định

In

Vừa qua, CĐCS Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Năm 2018, Công đoàn cùng với chính quyền Công ty chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD với tổng doanh thu trong năm của Công ty mẹ là 325.903.993.454 đồng, 02 Công ty con (Công ty TNHH Trường Sơn, Công ty TNHH MTV Bê tông và Xây lắp Công nghiệp KonTum) đạt 121.870.766.386 đồng; thu nhập bình quân NLĐ là 10.553.029 đồng/người/tháng. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và các chế độ, chính sách cho NLĐ; kịp thời khen thưởng động viên những gương điển hình tiên tiến; duy trì tặng quà và hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, học tập nâng cao tay nghề cũng như các phong trào văn hóa, thể thao cho NLĐ …

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp những ý kiến thiết thực đối với hoạt động SXKD nhằm phát triển doanh nghiệp, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho NLĐ… Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Hội nghị cũng đã bầu tổ đối thoại năm 2019 gồm 3 đồng chí và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Trao Cờ thi đua chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam
cho CĐCS Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định

Dịp này, CĐCS Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định vinh dự nhận Cờ thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2018” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; tập thể Công ty đón nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2018” và Bằng khen của UBND tỉnh, có 3 cá nhân được UBND tỉnh và 2 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.