Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc các cấp công đoàn Bình Định về công tác ATVSLĐ

In

Chiều ngày 9/5, tại LĐLĐ tỉnh, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Định, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và 3 năm thi hành Luật ATVSLĐ.

Quang cảnh Đoàn công tác Tổng LĐ làm việc tại LĐLĐ tỉnh

Theo báo cáo tại buổi làm việc, nhìn chung, việc triển khai và tổ chức vấn đề ATVSLĐ đến các cấp công đoàn được LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh quan tâm thường xuyên, liên tục và lâu dài. Nhất là công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ, PCCC; công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát và điều tra tai nạn lao động; phát động phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc… ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Chủ sử dụng lao động cũng như người lao động đã ý thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện ATVSLĐ - PCCN, nên hạn chế được nhiều vụ tai nạn lao động trong quá trình sản xuất, làm việc.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc do hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ còn chồng chéo, công tác ATVSLĐ đối với khu vực lao động tự do chưa cụ thể; quy định về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vẫn còn nhiều bất cập; lực lượng an toàn vệ sinh viên, nhất là ở doanh nghiệp phần lớn là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu, bài bản về công tác ATVSLĐ… Do vậy, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã có nhiều đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc để Chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần đưa việc thực hiện ATVSLĐ tại nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở thành nhu cầu hàng ngày, trở thành văn hóa, giúp NLĐ có điều kiện làm việc tốt hơn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đ/c Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam
phát biểu tại buổi làm việc với Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao về kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị để công tác ATVSLĐ ngày càng trở thành thói quen, thành nếp “văn hóa” hằng ngày, các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, tập huấn về công tác ATVSLĐ; tăng cường phối hợp, kiểm tra ATVSLĐ, PCCC trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạ lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng và triển khai hiệu quả mạng lưới an toàn vệ sinh viên; quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc và đầu tư công nghệ hiện đại… để thực hiện tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ.

Trước đó, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có chuyến khảo sát thực tế về thực hiện công tác ATVSLĐ tại Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước và Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn. Đoàn đã ghi nhận những nỗ lực tích cực của lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn về ATVSLĐ, PCCC. Bên cạnh điều kiện, môi trường làm việc được quan tâm, cải thiện; công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện sản xuất được các đơn vị quan tâm, triển khai chủ động thì công tác chăm lo đời sống người lao động được chú trọng và nâng cao.