Danh bạ điện thoại

In

TT

Cá nhân, đơn vị

Họ và tên

Điện thoại

Cơ quan

Điện thoại

di động

Thường trực LĐLĐ tỉnh

     

1

 Chủ tịch

Nguyễn Mạnh Hùng

3792366

0914.062.889

2

 Phó Chủ tịch thường trực

Nguyễn Thị Bích Thủy

3791944

0914.615.228

2

 Phó Chủ tịch

Lê Từ Bình

3791086

0985.013.584

3

Phó Chủ tịch 

Lê Thị Tuyết Trinh

3792943

0982.008.933

Các ban

     

1

Văn phòng

Tô Hồng Nguyên, Chánh Văn phòng

Võ Bích Thảo Vy, Phó chánh văn phòng

3792247

3792503

0935.000.589

0982.535.179

2

Ban Tổ chức

Nguyễn Thị Vinh, Trưởng ban

Huỳnh Lê Diễm Tuyết, Phó trưởng ban

3792259

 0919.586.045

0917.467.996

3

Ủy ban Kiểm tra

Dương Lê Hồng Thủy, Chủ nhiệm

Nguyễn Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm

3794594

0986.106.134

0905.150.547

4

Ban Tuyên giáo

Lê Từ Bình, Trưởng ban

Nguyễn Đức Long, Phó trưởng ban

3792596

0985.013.584

0914.123.658

 

Ban Nữ công

Lê Thị Kim Chi, Trưởng ban

3791950

0914.124.867

5

Ban Chính sách-Pháp luật

Lê Thị Tuyết Trinh, Trưởng ban

Lê Thị Ngọc Oanh, Phó trưởng ban

3792943

0982.008.933

0988.039.879

6

Ban Tài chính

Huỳnh Thị Minh Hà, Trưởng ban

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng ban

3792634

0983.377.104

0989.638.738

Các đơn vị trực thuộc

     

1

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định

Nguyễn Thành Thư, Giám đốc

Bùi Miễn Viễn, Phó Giám đốc

Phòng Hành chính

Phòng Kế toán

 

 

6250251

6250926

0913.482.436

0935.535.566

2

Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn Bình Định

Trần Công Lộc, Giám đốc

3822292

0914.139.023

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định

Lê Thanh Sỹ, Giám đốc

Trần Huy Trang, Phó Giám đốc

2221296

3746727

0984.180.009

0905.162.768

4

Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn

Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc

3793968

0905.150.547

5

Tạp chí Công đoàn

Nguyễn Mạnh Hùng, Phụ trách

Tạ Văn Lân, Phó Tổng biên tập

3792586

3791899

0914.061.800

0914.063.897

Công đoàn ngành

     

1

Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch

Hồ Trần Nhật Duy

3792773

0945.766.769

0987.030.089

2

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

Lê Từ Bình, Chủ tịch

Cao Quang Vinh, Phó chủ tịch

3792014

0985.013.584

0984.248.559

3

Công đoàn ngành Giáo dục

Trần Phan Phi Hùng, Chủ tịch

Huỳnh Thị Kim Hoàng, Phó Chủ tịch

3824045

01262574107

0904.351.700

4

Công đoàn ngành Y tế

Trần Văn Trương, Chủ tịch

Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ tịch

3794638

3791000

0913.416.815

0935.807.868

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

 

 

 

1

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn

Đỗ Văn Định, Chủ tịch

Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Hoài Mộng Thuỷ, Phó Chủ tịch

3818601

3822399

0905.788.079

0124.732.8255

0982.509.577

2

LĐLĐ Thị xã An Nhơn

Phạm Ngọc Thống, Chủ tịch

Nguyễn Thị Phương Lan

3835329

3736224

0984.246.169

0969.013.345

3

LĐLĐ huyện Tuy Phước

Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch

Cao Thị Yến Phượng, Phó Chủ tịch

3634650

0913.438.515

0985.261.248

4

LĐLĐ huyện Phù Cát

Trần Văn Quỳnh, Chủ tịch

Phạm Thị Kiểm, Phó Chủ tịch

3850521

0914.146.839

0985.304.216

5

LĐLĐ huyện Phù Mỹ

Võ Thanh Tấn, Chủ tịch

Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch

3555058

0986.250.114

0976.403.439

6

LĐLĐ huyện Hoài Nhơn

Trần Hồng Sơn, Chủ tịch

Nguyễn Hồng Ngân, Phó Chủ tịch

3861791

0946.929.333

01214.645.121

7

LĐLĐ huyện Hoài Ân

Trần Thị Khuyên, Chủ tịch

Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch

3870278

0942.477.770

01688.937.498

8

LĐLĐ huyện An Lão

Bùi Anh Phong, Chủ tịch

Đặng Thị Diệu, Phó Chủ tịch

3875592

0976.403.439

0978.705.409

9

LĐLĐ huyện Vân Canh

Đoàn Vũ Cường, Chủ tịch

Lê Thanh Trà, Phó Chủ tịch

3888298

0935.544.225

0972.376.372

10

LĐLĐ huyện Tây Sơn

Cao Thị Chinh, Chủ tịch

Trịnh Minh Sử, Phó Chủ tịch

3880007

0935.581.277

0935.513.877

11

LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

Trịnh Hùng Lân, Chủ tịch

3886429

0914.615.645