CĐCS Cơ quan LĐLĐ tỉnh tổng kết công tác công đoàn năm 2017

In

Sáng ngày 31/01, CĐCS Cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.         

Năm 2017, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh luôn bám sát chương trình hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh, thực hiện tốt vai trò, chức năng của công đoàn, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; hoạt động công đoàn luôn được Đảng uỷ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm. CĐCS đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi đoàn viên, trọng tâm là các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy” và thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong năm, 100% tập thể và cá nhân đăng ký thi đua, 40% đoàn viên đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm, đã có 24 sáng kiến được công nhận. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động được chú trọng; vận động đoàn viên đóng góp 17,68 triệu đồng xây dựng quỹ xã hội của CĐCS cơ quan, tổ chức cho đoàn viên tham quan học tập kinh nghiệm, tham gia hoạt động văn hóa - thể thao…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương kết quả hoạt động CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh trong năm 2017; đề nghị năm 2018, công đoàn cơ quan cần cụ thể hóa những nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng công tác chăm lo đời sống đoàn viên, cụ thể hóa các phong trào thi đua theo từng đợt công tác của cơ quan nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII. 

Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tặng giấy khen cho CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh và 07 cá nhân; CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017.